Algemene Voorwaarden

easyCar.com brengt u overal ter wereld de voordeligste huurauto’s. De diensten die via de easyCar.com website worden aangeboden worden uitgevoerd door Traveljigsaw Limited onder de naam “easyCar”. easyCar us de handelsnaam van Lowcost Vehicle Rental (UK) Limited. Het contract voor uw huurauto sluit u af met Traveljigsaw Limited. In dit Privacybeleid: “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar TravelJigsaw Ltd en “u” verwijst naar de persoon die de boeking voor de huurauto heeft gemaakt.

TravelJigsaw Limited is een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales (Nummer 05179829) onder het adres New Bridge Street 100, EC4V 6JA te Londen. Deze voorwaarden vormen samen met de voorwaarden op onze website, het privacybeleid en het beveiligingsbeleid onze overeenkomst met u, de huurder, voor de diensten die wij u aanbieden voor het organiseren en leveren van een huurauto. Gezamenlijk worden deze aangeduid als onze “voorwaarden”. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons afgesloten contracten voor het leveren van onze diensten en sluiten alle andere voorwaarden uit. Er wordt geen enkele verandering aan onze voorwaarden geaccepteerd, ongeacht de onze handelswijze. Acceptatie van onze diensten of een handtekening op welke vorm van een overeenkomst dan ook zal worden beschouwd als bewijs van uw acceptatie van onze voorwaarden. Wij behouden het recht om onze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen en u, de huurder, wordt dan ook geadviseerd om onze website te controleren op eventuele wijzigingen die op u van toepassing kunnen zijn. Uw huur van welke auto dan ook is onderhevig aan de algemene voorwaarden van een autohuur zoals bepaald door het autoverhuurbedrijf en de bijbehorende wetten van het land of de staat waar de verhuring plaatsvindt. Er kunnen ook individuele restricties op uw autohuur van toepassing zijn.

U zult via ons van een auto worden voorzien, of dat nu direct via ons is of via ons als bemiddelaar. De omvang van onze inbreng hangt af van onze relatie met het autoverhuurbedrijf.

Onze voorwaarden zijn van toepassing op elke boeking die u, de huurder, bij ons of via onze website maakt en het is dan ook belangrijk dat u zich bekend maakt met de inhoud van deze voorwaarden. Zowel onze Algemene Voorwaarden als die van de lokale autoverhuurbedrijven kunnen uitzonderingen en beperkingen omtrent aansprakelijkheid bevatten.

Uw reservering via deze website is onder de voorwaarde dat u, de huurder, onze algemene voorwaarden accepteert. Indien u, de huurder, bezwaar heeft tegen een gedeelte van de voorwaarden adviseren wij u om niet door te gaan met uw boeking. Door uw reservering te bevestigen geeft u, de huurder, namelijk aan dat u de voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft begrepen en dat u akkoord gaat met de voorwaarden die relevant zijn voor uw boeking. Indien er secties binnen de voorwaarden zijn die u, de huurder, niet volledig begrijpt of als u vragen heeft over het huren van een auto of over één van onze andere producten kunt u gerust Contact met ons opnemen.

Er kunnen zich bepaalde omstandigheden voordoen waardoor wij niet weten of het autoverhuurbedrijf een bepaalde auto beschikbaar heeft. Dit zal duidelijk worden aangegeven voor of nadat u, de huurder, uw verzoek heeft ingediend. In dit geval sturen wij het autoverhuurbedrijf een bericht dat de auto “op verzoek” moet worden gezet. Dit houdt in dat wij niet kunnen beloven dat u de gewenste auto kunt huren maar dat wij wel ons uiterste best gaan doen om de auto voor u te bevestigen; wij sturen u dan ook binnen 48 uur bericht over de uitkomst van onze zoektocht. In alle andere gevallen is de aangevraagde auto beschikbaar. Wanneer u, de huurder, een auto of een ander product via onze website wilt huren tegen de aangeboden prijs kan uw aanvraag binnen 48 uur nadat u deze heeft ingediend (of tot één dag van tevoren indien uw autohuur vroeger plaatsvindt) door ons worden geaccepteerd. Wij brengen u, de huurder, per email op de hoogte van ons antwoord en versturen daarnaast een bevesigingsemail van uw boeking indien deze door ons is geaccepteerd. Houdt u er alstublieft rekening mee dat u, de huurder, niet onder contract staat voor het huren van een auto tegen de aangeboden prijs totdat uw boeking bevestigd is en wij de benodigde betaling hebben ontvangen. Indien u vragen heeft kunt u gerust contact met ons opnemen. Weest u zich ervan bewust dat elk contract dat wij aangaan wordt aangegaan met de persoon die de de daadwerkelijke boeking van de huurauto heeft verricht en dat alle vormen van correspondentie naar het opgegeven adres worden gestuurd, zelfs wanneer een derde partij voor de betaling verantwoordelijk is. Om enige twijfel te voorkomen zal niets in onze voorwaarden een derde partij in staat stellen om voordeel te halen of rechten te ontlenen aan onze voorwaarden, overeenkomstig met de Contractenwet 1999 (Rechten van Derden).

Juistheid van Informatie

Hoewel wij ernaar streven om onze informatie zo accuraat mogelijk op onze website weer te geven zijn wij, noch onze partner, leveranciers of medewerkers, noch Lowcost Vehicle Rental (UK) Ltd en zijn partners, leveranciers of medewerkers door u verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de inhoud van de informatie op de website. Het is uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van de informatie op de website te evalueren.

U moet uw voucher tonen aan de medewerkers van het autoverhuurbedrijf wanneer u de auto ophaalt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer het autoverhuurbedrijf weigert u de auto te verhuren indien u de voucher niet kunt laten zien.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige kosten als gevolg van het ondertekenen en accepteren van lokale documentatie.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer iemand onder invloed van alcohol of drugs rijdt, opzettelijk schade veroorzaakt, off road rijdt of onoplettend rijgedrag vertoont. U, de huurder, zult volledige verantwoordelijkheid moeten nemen voor al het bovengenoemde. Deze lijst is noch volledig, noch een gedetailleerde weergave van mogelijke omstandigheden.

Wat is er wel en niet inbegrepen in de prijs?
Leest u alstublieft de gedetailleerde Algemene Voorwaarden die tijdens het boekingsproces worden weergegeven.

Schadedekking
Schadedekking (ook wel Collision Damage Waiver/CDW genoemd) verlaagt de aansprakelijkheid van de huurder voor de totale kosten van de schade tot een bepaald eigen risico indien er sprake is van een eigen risico. Dit is met uitzondering van schade die opzettelijk is veroorzaakt onder de invloed van alcohol of drugs of indien er sprake is geweest van nalatigheid, bijvoorbeeld door off road te rijden of de auto aan andere partijen te verhuren. De Schadedekking dekt de aansprakelijkheid voor schade aan de auto of auto–onderdelen en accessoires. Op de meeste bestemmingen worden voorruiten, banden, chassis, vervangende sloten, vervangende sleutels en sleepkosten niet gedekt door deze verzekering. Het kan zijn dat er meer onderdelen niet inbegrepen zijn maar dat kan per autoverhuurbedrijf verschillen. Daarom raden we u ook aan om te controleren wat er wel en niet inbegrepen is op het moment dat u de auto ophaalt bij het autoverhuurbedrijf.

Diefstalbescherming
Diefstalbescherming vermindert de aansprakelijkheid van de huurder (tot een eigen risico indien er sprake is van een eigen risico) in het geval van diefstal, poging tot diefstal en schade als gevolg hiervan. Diefstal van de auto als gevolg van nalatigheid kan ertoe leiden dat het autoverhuurbedrijf de volledige waarde van de auto terugeist.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Leest u de details van de verzekering die wordt verstrekt door het autoverhuurbedrijf alstublieft zorgvuldig door. Het is niet ongebruikelijk dat inzittenden zoals bloedverwanten, leden van uw directe familie of leden van hetzelfde huisadres die met de huurder in de auto meereizen uitgesloten zijn van dekking. Extra dekking kunt u vaak ter plekke kopen bij het autoverhuurbedrijf of zit mogelijk al inbegrepen in uw reisverzekering. Voor complete geruststelling raden wij u ten zeerste aan dat u, de huurder, uzelf volledig op de hoogte brengt van de mate van dekking die geleverd wordt bij elke huur. Indien u het nodig acht is het mogelijk om eventueel uw echtgenoot, echtgenote, kinderen of andere familieleden tijdens de autohuur mee te verzekeren.

Persoonlijke Ongevallen Verzekering
Deze optionele verzekering kan al gedekt zijn door uw reisverzekering (bekijkt u dit voordat u, de huurder, op weg gaat). Indien u de Persoonlijke Ongevallen Verzekering wenst af te sluiten is het mogelijk om deze ter plekke te kopen wanneer u de huurauto ophaalt.

Ons Schadekosten Restitutieplan
U wordt bij het ophalen van de auto verzocht om een borgsom ter waarde van het eigen risico beschikbaar te stellen waarmee het autoverhuurbedrijf eventueel opgelopen schade kan verrekenen. De hoogte van het eigen risico zal worden weergegeven in de Algemene Voorwaarden tijdens het boekingsproces.
Wij bieden het Schadekosten Restitutieplan aan dat, indien u deze heeft gekocht vóór aanvang van de huur, vergoeding biedt voor de kosten van de schade (exclusief administratie en immobilisatiekosten) die u aan de verhuurder heeft betaald indien er een claim op de Schadedekking (CDW) is gedaan tijdens uw verhuring.
Het ingehouden bedrag kan via ons gereclameerd worden indien de omstandigheden voldoen aan de Algemene Voorwaarden en indien u een kopie van de volgende documenten naar ons stuurt:

 • Een kopie van het ongevallenrapport van de verhuurder, (deze moet voltooid worden voordat de huur afloopt).
 • Een politierapport indien er een derde partij bij een eventueel ongeval betrokken was.
 • Kopiëen van de ophaal- en inleverdocumenten die duidelijk de nieuwe schade aantonen waarvoor u een factuur heeft gekregen.
 • Bewijs van schadegerelateerde afgeschrijvingen van uw creditcard.

Voor schadeclaims aan derden hebben wij een bevestiging nodig van de leverancier dat uw claim is afgerond en dat de aansprakelijke partij is vastgesteld.

Bovenstaande documenten moeten binnen 28 dagen na de afloop van uw autohuur naar onze Klantenservice afdeling worden gestuurd.

Ons Schadekosten Restitutieplan vergoed geen kosten die niet gedekt worden door het Schadekostenverzekeringsbeleid van het autoverhuurbedrijf.
De volledige details van de dekking en de uitzonderingen op deze dekking worden door het autoverhuurbedrijf verstrekt.

Voorbeelden van voorkomende uitzonderingen van de Schadekostenverzekering:

 • Schade aan de ramen, de voorruit, glas, het interieur, persoonlijke eigendommen, wielen en/of banden, het dak of de carrosserie.
 • Schade als gevolg van rijden onder invloed van alcohol of drugs.
 • Schade veroorzaakt terwijl de auto werd bestuurd door een iemand die niet als bestuurder is aangegeven in de huurovereenkomst.
 • Sleepkosten of schade veroorzaakt door het wegslepen van de huurauto door een onbevoegde derde partij.
 • Off road rijden/ Immobilisatiekosten als gevolg van schade.
 • Schade als gevolg van roekeloos of onoplettend rijgedrag, inclusief off road rijden en het rijden op onverharde wegen.
 • Schade aan de inhoud of de inzittenden van de auto.
 • Diefstal van de auto.
 • Aan schade gerelateerde administratiekosten.

In geval van de bovenstaande omstandigheden bent u aansprakelijk voor de volledige kosten en krijgt u van ons geen vergoeding voor uw eigen risico. Ook bent u geheel verantwoordelijk voor eventuele kosten die boven het eigen risico uitstijgen.
Voor meer informatie omtrent dit product kunt u gerust contact opnemen met onze medewerkers.

Lokale Borgsom en Benzine
De meeste autoverhuurbedrijven zullen u vragen om een borgsom op het moment dat u uw huurauto ophaalt om de kosten van benzine, eigen risico en andere kosten te dekken die kunnen voorkomen tijdens de verhuring. In de meeste gevallen word het bedrag van de borgsom geblokkeerd op de geldige creditcard van bijvoorbeeld Visa or Maestro (controleert u dit van tevoren bij ons Reserverinscentrum) die op naam staat van de hoofdbestuurder. U krijgt uw borgsom terug indien u het brandstofbeleid in acht heeft genomen en indien de auto en extra‚s bij het terugbrengen in dezelfde staat zijn als tijdens de aanvang van uw huurtermijn.Houdt u er alstublieft rekening mee dat sommige lokale huurbedrijven een brandstofbeleid hebben waarbij u, de huurder, de eerste tank brandstof zelf moet kopen en u de auto leeg terug dient te brengen- in dit geval is er géén vergoeding voor ongebruikte brandstof.

Buiten Kantooruren Toeslag
Bij de meeste luchthavens wordt er rekening gehouden met vliegtijden en worden er huurauto’s buiten kantooruren geleverd. Het is mogelijk dat hier een toeslag aan verbonden is die u aan het autoverhuurbedrijf zelf betaald. Wij laten u, de huurder, van tevoren weten of dit het geval is op het moment dat u de ophaaltijd van uw huurauto aan ons doorgeeft in uw reserveringsverzoek. In het geval dat uw vlucht vertraagd is waardoor u de auto buiten kantooruren op moet halen zult u ter plekke de extra kosten moeten betalen indien er service buiten kantooruren beschikbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk indien er geen service buiten kantooruren beschikbaar is. Daarom raden we u, de huurder, aan om een reisverzekering bij een derde partij af te sluiten.

Minimum/Maximum Leeftijdsbeperkingen
Op de meeste bestemmingen geldt een minimumleeftijd van 21 jaar om een auto te kunnen huren. Extra toeslagen kunnen van toepassing zijn op bestuurders onder de 25 jaar en boven de 65 jaar in bepaalde landen en bij bepaalde leveranciers. Wanneer de leeftijd van de bestuurder correct is aangegeven in uw boekingsverzoek adviseren wij u over mogelijke toeslagen. Raadpleeg alstublieft de Algemene Voorwaarden voor de toegestane minimum- en maximum leeftijd van bestuurders. De minimumleeftijd kan op bepaalde locaties ook hoger liggen indien er een boeking wordt gedaan door een grotere groep. Neemt u alstublieft contact op met ons Reservengscentrum indien u, de huurder, vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande.

Extra Bestuurders
Er kunnen toeslagen van toepassing zijn op extra bestuurders op bepaalde locaties die ter plekke betaald dienen te worden (tenzij anders aangegeven op uw voucher/eVoucher). Neemt u in dit geval alstublieft contact op met ons Reserveringscentrum.

Huurtermijn/Dagelijkse Berekening Huurtarief
Onze huurtermijn wordt berekend per 24 uur. Na het ophalen van de auto kan het verlengen van de huurtermijn of het te laat terugbrengen van de huurauto ervoor zorgen dat de u de verhuurder ter plekke het lokale dagelijkse tarief moet betalen (dit kan een aanzienlijk hoger bedrag zijn).

Vervroegd Inleveren/ Huurverlenging
Uw autohuur begint en eindigt zoals aangegeven op de voucher en de bevestigde prijs is berekend aan de hand van termijnen van 24 uur. Indien u, de huurder, uw huurtermijn wenst te verlengen nadat u de auto heeft opgehaalt of indien u de auto later terugbrengt dan de aangegeven tijd op uw voucher zal het contract voor deze huurverlenging direct bij en met het huurbedrijf worden afgesloten. Deze overeenkomst wordt vaak tegen het lokale dagelijkse tarief berekend en daarom kan de prijs hoger liggen dan het bedrag dat u met ons bent overeengekomen. Helaas kunnen wij u geen vergoeding bieden voor auto’s die eerder zijn teruggebracht.

Eenwegstoeslag
Eenwegsverhuringen moeten van tevoren worden bevestigd en kunnen onderhevig zijn aan een eenwegstoeslag die u ter plekke aan het autoverhuurbedrijf dient te betalen. Wij zullen u, de huurder, inlichten over de geschatte kosten nadat we uw boekingsverzoek en de informatie van het autoverhuurbedrijf over de eenwegstoeslag hebben ontvangen.

Kinderzitjes en Speciale Verzoeken
Kinderzitjes, imperiaals (niet beschikbaar voor alle type auto’s) en extra items zijn op verzoek beschikbaar op de meeste bestemmingen, al kunnen we dit niet garanderen. In de meeste staten in de VS zijn kinderzitjes wettelijk verplicht. Er is meestal een toeslag die u moet betalen aan het autoverhuurbedrijf. Houdt u er alstublieft rekening mee dat er niet in alle auto’s kinderzitjes kunnen worden geïnstalleerd.

Leverings- en Ophaalkosten
Leverings- en ophaalkosten kunnen door het autoverhuurbedrijf worden gerekend voor serviceverlening buiten kantooruren. Dit geldt ook indien u te laat bent met het ophalen van de auto als gevolg van een vertraagde vlucht. Op de meeste locaties kan het autoverhuurbedrijf ervoor zorgen dat de auto afgeleverd wordt bij uw accommodatie en daar ook weer opgehaald wordt, al is het wel mogelijk dat hier kosten aan verbonden zijn. De volledige details van uw verblijfadres en de tijd van levering moeten worden aangegeven tijdens uw boeking. Let op: huurauto’s kunnen niet worden geleverd aan privé–accommodaties.

Rijgebieden
Er kunnen beperkingen van toepassing zijn wanneer u land/staatsgrenzen wilt oversteken. Daarom moet u ons ten tijde van uw boeking op de hoogte stellen indien u, de huurder, met een huurauto naar een ander land of andere staat wilt rijden. Er kan extra documentatie nodig zijn en het kan voorkomen dat u lokale toeslagen moet betalen om naar bepaalde landen te reizen. Daarnaast kunnen er ook beperkingen van toepassing zijn in Australië en afgelegen gebieden. Dit kunt u altijd navragen bij ons Reserveringscentrum.

Indien u, de Huurder, uw Reservering Wilt Wijzigen
Er worden geen kosten berekend voor het wijzigen van uw reservering indien dit gebeurd vó órdat uw autohuur ingaat. Dit is exclusief eventuele kosten die voortkomen uit situaties variërende van een wijziging van het gehuurde materiaal tot wijzigingen aan de huurtermijn of het type auto dat u wilt huren. Het kan voorkomen dat u uw boeking moet annuleren en herboeken indien u de naam van de bestuurder of de ophaallocatie wijzigt. Indien u uw boeking wilt annuleren kunt u altijd een medewerker van ons team bellen op 0800 265 9219. Zorg ervoor dat u uw referentienummer en de naam waaronder geboekt is bij de hand heeft. De Algemene Voorwaarden variëren per autoverhuurbedrijf en zullen duidelijk worden vermeld tijdens het boekingsproces.

Indien Wij Uw Reservering Wijzigen
Het kan soms nodig zijn voor ons of het autoverhuurbedrijf om uw boeking aan te passen (na acceptatie). Indien dit het geval is zullen wij u, de huurder, zo snel mogelijk en zo ver mogelijk vó ór de huurdatum inlichten en, in het geval dat u de voorgestelde wijzigingen niet wilt accepteren, zullen we u een volledige vergoeding aanbieden. Echter, onder deze omstandigheden zijn wij niet extra aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen die u maakt als gevolg van eventuele wijzigingen.

Documentatie
Uw voucher wordt normaal gesproken binnen 48 uur na ontvangst van uw boeking verstuurd indien de volledige details zijn ingevuld; zoals het vluchtnummer, de aankomsttijd of het adres en telefoonnummer van uw verblijfplaats. Houdt u er alstublieft rekening mee dat het voor bepaalde auto’s die "op verzoek" staan langer kan duren voordat wij deze kunnen bevestigen; we stellen u hier dan ook van op de hoogte. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor kosten die u ter plekke moet betalen voor de autohuur of in het geval van weigering indien u de voucher niet kunt laten zien wanneer u de auto komt ophalen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw geldige rijbewijs en paspoort, indien van toepassing, mee te nemen. Raadpleeg alstublieft ons Reserveringscentrum indien er verdere documentatie verplicht is.

Rijbewijs
De bestuurders moeten een geldig rijbewijs kunnen tonen dat tenminste 1 jaar (2 jaar op bepaalde locaties zoals zal worden aangegeven tijdens het boekingsproces) in bezit is. Indien u de Britse nationaliteit heeft dient u een rijbewijs met pasfoto en de bijbehorende papieren versie van uw rijbewijs te kunnen tonen. Als u niet in het bezit bent van een Brits rijbewijs vragen wij u om vó ór de ophaaldatum contact op te nemen met ons reserveringsteam. Ons reserveringscentrum moet tijdens de boeking op de hoogte worden gebracht van eventuele strafpunten op uw rijbewijs. Indien dit het geval is behouden wij het recht om de boeking te weigeren zoals is aangegeven in onze Algemene Voorwaarden. Alle bestuurders moeten hun rijbewijs bij de hand hebben in het geval van controle door de lokale autoriteiten. Er worden geen vergoedingen gegeven indien u de huur ter plekke geweigerd wordt als gevolg van het niet kunnen overleggen van uw rijbewijs of niet aangegeven strafpunten op uw rijbewijs. Houdt u er alstublieft rekening mee dat een Internationaal Rijbewijs/Vergunning geen vervanging is voor een regulier rijbewijs. Indien u een Internationaal Rijbewijs/Vergunning gebruikt is een geldig rijbewijs in het bezit van de hoofdbestuurder nog steeds nodig om de auto te kunnen huren.

Belangrijke Informatie Omtrent Wisselkoersen
Door de veranderingen in de wisselkoersen moet u zich ervan bewust zijn dat het bedrag dat van uw creditcard is afgeschreven kan afwijken van de prijs op uw offerte wanneer u betaalt voor een dienst of product. Het verschil (indien er een verschil is) is afhankelijk van de veranderingen van de wisselkoersen tijdens de periode tussen het moment dat u boekt en het moment dat de kosten worden aangegeven op uw creditcardafschrift. Ook is het zo dat eventuele vergoedingen die wij aan u betalen het precieze bedrag zullen zijn dat in eerste instantie berekend werd – wij zijn niet verantwoordelijk voor stijgingen of dalingen van de wisselkoersen en hogere of lagere vergoeding als verwacht als gevolg hiervan. .

Autocapaciteit en Voertuigtype
Alle auto’s zijn verzekerd voor een maximaal aantal passagiers. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de auto ongeschikt is voor het aantal passagiers of het volume van de bagage. U kunt op onze website wel richtlijnen raadplegen omtrent het geschatte aantal passagiers per beschikbare autogroep. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien u de huur bij ophaling geweigerd wordt of indien er andere gevolgen zijn als resultaat van het willen huren van de auto voor een te grote groep passagiers.

Wij kunnen geen bepaald type of model auto garanderen. De auto die op uw voucher wordt weergegeven is slechts ter referentie en kan vervangen worden door een gelijkwaardig model of een opgewaardeerde auto.

Verschaffing van Auto's
Autoverhuurbedrijven behouden het recht om autoverhuur te weigeren aan personen die niet aan de eisen voldoen of niet geschikt zijn om te besturen. Wij kunnen niet aansprakelijk indien u uw reisafspraken niet kunt nakomen als gevolg van een eventuele weigering en geeft geen vergoeding, compensatie of betaling van kosten die u, de huurder, mogelijk moet betalen.

Klachten
Indien u, de huurder, op welke manier dan ook ontvreden bent over de staat van uw huurauto bij het ophalen vragen wij u dit alstublieft te melden bij het autoverhuurbedrijf. Het is lastig voor ons om eventuele claims omtrent de staat van uw auto te beoordelen als u hier geen melding van maakt tijdens de verhuurtermijn. Als u, de huurder, op welke manier dan ook ontevreden bent verzoeken wij u om binnen 3 maanden na de verhuurtermijn contact op te nemen met onze Klantenservice.

Technische Problemen/ Ongelukken
Als u pech of technische problemen heeft moet u, de huurder, het autoverhuurbedrijf onmiddelijk bellen. Het autoverhuurbedrijf moet toestemming geven voor eventuele reparaties of de vervanging van de huurauto. Indien u, de huurder, betrokken bent geraakt bij een ongeluk MOET u contact opnemen met de lokale politie en het autoverhuurbedrijf. Maak kopieën van alle relevante documentatie die u moet invullen; deze kunnen van pas komen indien u, de huurder, een claim bij de verzekering wilt indienen.

Elke auto die u huurt valt onder de Algemene Voorwaarden samengesteld door het autoverhuurbedrijf en de bijbehorende wetten van het land of de staat waarin de autohuur plaatsvindt. U, de huurder, bent hierdoor gebonden aan zowel onze Algemene Voorwaarden als die van het autoverhuurbedrijf. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk in geval van verlies, schade, veranderingen, vertragingen of aanpassingen die ontstaan als gevolg van verstoringen van de openbare orde, stakingen inclusief stakingen van luchthavenpersoneel, terorristische activiteiten, natuurrampen, kernrampen, brand of slechte weersomstandigheden, onvermijdbare technische problemen van alle vormen van vervoer, sluitingen en files op luchthavens of havens, vluchtannuleringen vanuit luchtvaartmaatschappijen of failisementen van luchtvaartmaatschappijen.

De Algemene Informatie en de Algemene Voorwaarden zoals vermeld zijn correct ten tijde van het ter perse gaan.

Voorwaarden van uw contract met ons
Het is belangrijk voor u, de huurder, om te begrijpen hoe en wanneer er een contract wordt aangegaan, ongeacht de manier waarop u uw boeking maakt. De technische stappen die wij nemen om een contract te vormen zijn als volgt:

Wanneer we in onze offerte prijzen noemen, of dit nu via de telefoon of via de easyCar.com website is, doen we u, de huurder, een aanbod om een aankoop te doen. U, de huurder, bent nergens toe verplicht totdat u het boekingsproces voltooid door dit verbaal te bevestigen of door op " Boek Nu" te klikken.

U, de huurder, heeft ons een verzoek gedaan om onze diensten te verlenen op het moment dat u op "Boek Nu" klikt of wanneer u verbaal heeft toegestemd. Wij zullen uw verzoek accepteren op het moment dat wij de volledige betaling hebben ontvangen en wij u, de huurder, een bevestigingsvoucher hebben gestuurd. Wanneer wij met een autoverhuurbedrijf hebben afgesproken dat we als bemiddelaar optreden is een acceptatie van easyCar.com als bemiddelaar tegelijkertijd ó ók een acceptatie namens het autoverhuurbedrijf.

Wij zijn verantwoordelijk voor verliezen die u, de huurder, lijdt als direct resultaat van het breken van de overeenkomst vanuit ons bedrijf terwijl uw verliezen als gevolg van onze schending van de overeenkomst had kunnen worden voorzien. Verliezen worden als voorzien beschouwd indien deze ten tijde van de vorming van de overeenkomst door zowel u als ons in overweging zijn genomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die voorkomen als bijkomend gevolg van verlies of schade die niet konden worden voorzien door u, de huurder, en ons. Ook zijn we niet aansprakelijk voor, zonder beperkingen, winstverlies, gemiste kansen, verlies van bedrijfsreputatie of verliezen, schade en kosten als gevolg hiervan.

Wij zijn niet zelf, of indirect via het autoverhuurbedrijf, aansprakelijk voor het nalaten van verplichtingen, een vertraagde uitvoering van welke verplichting dan ook in connectie met de boeking, voucher, reservering, autohuur of Algemene Voorwaarden indien en in welke mate de dienstverlening is vertraagd, verhindert of door omstandigheden buiten onze macht om niet plaatsvindt; kortom, elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van de partij in kwestie om. In het geval dat de overmacht langer dan 14 opeenvolgende dagen voortduurt behouden wij het recht om de boeking te beëindigen en zich terug te trekken uit deze boeking, reservering of autoverhuur door u, de huurder, 14 dagen vantevoren via het oorspronkelijke betaaladres op de hoogte te stellen. Wij vergoeden in dit geval het gehele bedrag dat u vóórdat de situatie van overmacht zich voordeed aan ons heeft betaald.

Wij hebben het recht om een boeking te annuleren in het geval van beperkende en plotselinge omstandigheden zoals het failliet gaan van een autoverhuurbedrijf. Onder alle omstandigheden zullen wij proberen om u van een vervangende auto te voorzien maar tijdens bepaalde periodes waarin de vraag hoog is kan het zijn dat wij dit niet kunnen bewerkstelligen. Wanneer een klant een volledig betaalde boeking heeft gemaakt en wij de klant 48 uur voor het ophaaltijdstip op de hoogte heeft gesteld zal de klant het volledige bedrag terugbetaald krijgen. In het onwaarschijnlijke geval dat wij een klant die een volledige betaling heeft gedaan binnen 48 uur voor het tijdstip van ophalen op de hoogte stelt van een annulering worden zowel het volledige bedrag van de boeking als de kosten van voorzienbare verliezen van de klant als gevolg van de contractbreuk vanuit ons bedrijf vergoed. Indien de klant een aanbetaling op de boeking heeft gedaan en wij de klant 7 dagen voor het ophaaltijdstip op de hoogte stelt heeft de klant recht op de vergoeding van het al betaalde bedrag. Wanneer wij de klant binnen 7 dagen voor het ophaaltijdstip op de hoogte brengt wordt het volledige bedrag dat al betaald is vergoed. Daarnaast heeft de klant ook recht op een vergoeding voor voorziene verliezen als gevolg van de contractbreuk vanuit ons bedrijf.

Gebruiksvoorwaarden van de Website
Het is niet toegestaan voor wie dan ook om met welk apparaat of welke software dan ook, direct of indirect, verbinding te maken met deze website om inhoud en/of andere data, inclusief prijzen, te bemachtigen. Ook is het verboden om het normale functioneren van deze website te verhinderen of een poging te doen om dit te verhinderen. Elke activiteit die in onze ogen een te grote last of druk op onze systemen legt zal worden beëindigd. We controleren iedereen die easyCar.com gebruikt voortdurend en elk automatisch systeem of personen die een onevenredig aantal zoekopdrachten uitvoert met het doel om informatie en/of prijzen te bemachtigen kunnen dan ook rekenen op beëindiging van hun activiteiten en een ontzegging van toegang tot easyCar.com. Wanneer u gebruik maakt onze website geeft u dan ook aan dat u akkoord gaat met de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden.

Databescherming- Persoonlijke Gegevens Klant

Beveiligingsbeleid
Alle persoonlijke gegevens en creditcard informatie die easyCar.com verzamelt worden verwerkt door een beveiligde server die een 128–bit encryptie gebruikt om uw gegevens te beschermen. Uw browser zal aangeven dat u een beveiligde server gebruikt door een icoon van een gesloten hangslot weer te geven onderaan het venster. Dit beveiligingskenmerk wordt alleen weergegeven op websites waar u persoonlijke- en betalingsgegevens kunt bekijken en invoeren.

Databescherming- Informatie

Creditcard
De creditcardgegevens die klanten aan ons verstrekken zijn "gecodeerd" en worden opgeslagen in onze database op onze applicatieservers en databaseservers. Deze zijn tijdelijk niet gecodeerd wanneer een boeking moet worden weergegeven in ons reserveringssysteem. Alleen onze IT–afdeling heeft toegang tot onze database en, in het geval van verlies van gegevens of onrechtmatige toegang tot onze server blijven uw creditcardgegevens gecodeerd. De enige andere plek waar creditcardgegevens worden opgeslagen zijn onze serverlogs op de applicatieservers waar wij de logs 31 dagen lang opslaan. Elke log ouder dan 3 dagen wordt gecomprimeerd in een apart bestand dat beveiligd is met een wachtwoord.

Gegevensbescherming- Persoonlijke Gegevens Klant
De naam, het adres, de reserveringsdetails en het emailadres van de klant worden opgeslagen in onze database op onze applicatie- en databaseservers.

Alle persoonlijke gegevens die wij via onze website verzamelen, inclusief (maar niet beperkt) tot persoonlijke gegevens die werden verzameld tijdens het boekingsproces, worden onderworpen aan het privacybeleid van onze website. Ga voor meer informatie alstublieft naar ons privacybeleid.

Gebruik van Cookies en andere Opsporingstechnologie
Het kan zijn dat wij gebruik maken van cookies en andere technologieën om uw gebruik van onze website te vermakkelijken en na te gaan en om onze emailcommunicatie te verbeteren. Ga voor meer informatie alstublieft naar ons privacybeleid.

Klantenbeoordelingen
Klantenbeoordelingen kunnen op de easyCar.com website worden geplaatst met het doel om klanten van uw ervaring met de service en de kwaliteit van het verhuurbedrijf op de hoogte te stellen en worden gedeeltelijk of in zijn geheel gebruikt op de easyCar.com website, sociale media, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen, mobiele apps en andere media waarvan wij of easyCar.com de eigenaar, host, gebruiker of beheerder is. Wij hebben het recht om klantenbeoordelingen aan te passen, te weigeren of te verwijderen.

Klantenbeoordelingen zijn een uiting van de mening van de klanten van onze klanten die na de huurtermijn een vragenlijst hebben ingevuld. Deze meningen komen niet perse overeen met het standpunt van Traveljigsaw Limited.

Deze voorwaarden worden bekrachtigd door de Engelse wet wiens rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben.

Copyright © 2015 TravelJigsaw Limited